Stil og tone

Ordene vi bruker og måten vi bruker dem på.

Våre verdier

 • Trygg, vennlig og varm
 • Åpen, tydelig og til stede
 • Jordnær og personlig

Unikt for oss

 • Vi skal skape gode hverdagsopplevelser som kunden vil dele.
 • Med vår sparebankhistorie i ryggen, har vi troverdighet til å fremstå som bankene som er aller tettest på kundene.
 • Vi er på deres side, og vil at de skal lykkes med sin hverdagsøkonomi og sine langsiktige mål.

Vår relasjon til kundene

Vi er økonomiske støttespillere

Vi skal oppleves som en støttespiller for våre kunder i deres hverdag. Vi skal være de som tilrettelegger, tipser og heier på fremgang. Vi skal oppleves som en bank som inspirerer kundene til å få mer igjen for pengene sine. Kundene skal føle at de er flinke med pengene sine, sammen med oss.

Som støttespiller snakker vi med kunden, ikke til dem. Vi stiller spørsmål, setter oss inn i deres situasjon og bidrar med det som er relevant for dem.

Bruk visuelle virkemidler og animasjoner for å understøtte budskapet i teksten.

Stil og tone

Vår måte å skrive og snakke på

 1. Åpen

  Vi er ærlige - til å stole på

  Vi kommuniserer ærlig og med et reelt ønske om at kundene skal få mest mulig igjen for pengene sine.

 2. Relevant

  Vi ser hverdagen fra kundens ståsted

  Vi snakker med kundene om deres økonomi - ikke bare om våre produkter. Lytt og bruk spørreord aktivt. Forsøk å bruke din innsikt om hva folk er opptatt av og del av vår kunnskap om hverdagsøkonomi.

 3. Til stede hver dag

  Vi er til stede i hverdagen til kundene, og heier frem deres små seire og fremskritt

  Alle ønsker å bli sett og få gode tilbakemeldinger, også kunder og lokalsamfunn.

 4. Tydelig

  Vi er modige, og fremstår som et tydelig alternativ i markedet

  Vi tør å være ubankske og å bruke det lokale og regionale til vår fordel når vi kommuniserer.

 5. Jordnær

  Vi snakker med en personlig stil - vi snakker med og ikke til

  Det er menneskene i banken som snakker, ikke banken. Det betyr et direkte, ujålete dagligdags språk med positive intensjoner. Bruk dialektuttrykk når det tilfører noe. Unngå stammespråk og budskap folk ikke forstår - husk at vi er som dyktigst, når det vanskelige blir gjort enkelt.