Universell utforming

Våre løsninger skal være tilgjengelige for alle. Som et minimum bør ethvert design tilfredstille nivå AA i WCAG 2.0.

WCAG 2.0

WCAG 2.0 er standarden som er utgangspunkt for Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger.

Tips og råd

Med universell utforming når vi alle målgrupper gjennom én og samme løsning. Tenk derfor på UU som en prosess og et virkemiddel gjennom design- og utviklingsløpet.

  • For å sikre god lesbarhet er det viktig med god kontrast mellom bakgrunn og tekstfarge
    • Brødtekst må ha et kontrastforhold på minst 4.5:1, som definert i WCAG 2.0, punkt 1.4.3
    • Stor skriftstørrelse må ha et kontrastforhold på minst 3:1
  • Bilder må ha alt-attributt med alternativ tekst for skjermlesere
  • Det skal være mulig å navigere med tastaturet

Verktøy